Shopping Cart
/ /

佛家呼吸修煉法:補充生命能量,疏通脈輪,達到天人合一!

Jan 20,2022 | 魔法塔羅的朋友們

數息法與觀息法,在佛家修煉中也有運用,可見此法確實殊勝,下麵就全面的講解一下觀息與數息法的鍛煉方法:


一、數息
數息法在密宗裏為行氣調息的基礎方法,也就是最為典型的密宗修煉方法。 在後期密宗裏叫“風瑜珈”,是在練習脈道的基礎上進行鼻息,即呼吸訓練的一種法門。
呼吸是生命賴以生存的保證。 密宗通過各種呼吸方法訓練,補充和控制人的生命能量,疏通脈輪中的生命之氣進而使人的精神昇華,達到天人合一,與宇宙共識,開發人的智慧和潜能。
《密宗道次第廣論》卷二十一說:“諸息調和者,就三脈門一日夜21600次息,即24小時,每小時900次。” 這和生理學上的每分鐘平均15次的說法很相近。 而後期密宗的行氣調息是以這個為依據的。

佛家呼吸修煉法:補充生命能量,疏通脈輪,達到天人合一!
行金剛數息法的準備,即七支坐:
(1)足跏跌坐。 兩腿盤曲(雙盤、單盤、散盤均可),足心向上。 盤坐有困難者,普通坐式也可。
(2)手結印,兩手相疊,手心向上,大拇指相拄。 右手置上,謂吉祥坐手印; 左手置上,謂降魔坐手印。
(3)脊直肩張,整個身背舒弛下沉。
(4)曲頸如鉤,頷壓喉結,眼簾下垂,下巴內收。
(5)舌頂上腭。
以上五點,謂之身寂。 身清淨,身自在,可使諸脈相連,脈道暢通,身安氣住。
(6)語寂——口安穩,口清淨,口自在。 即坐定初,口吐濁氣,保持靜默,呼吸自然,也就是專心於寂靜無聲的呼吸之中。
(7)意寂——意安穩,意清淨,意自在。 即坐定後,心不憶過去,不思未來,於眼前內外境不起分別,制心一處,心不外馳。 保持非有非空,真空妙有。


七支坐調和後,心專注呼吸,默數呼吸次數。 吸氣時,意想氣潔淨晶明,由鼻孔徐徐吸入,灌至臍腔。 同時意想氣從臍腔前面緩緩擴充外張。 呼氣時,吐出混濁不淨之氣,腹壁慢慢回收。 一呼一吸,一張一縮,意念與呼吸保持一致,並保持柔、緩、細、勻。
吸氣時,宜深而充實,呼氣時,宜緩而悠長。 在呼吸的過程中,不應有絲毫滯塞和勉强,也不要有意地識屏氣過久。
禪功夫較高的修煉者,數息入定後,往往會自動轉入一吸、一停、一呼的自發止息狀態。
一般要求一千息為一座,即呼吸一千次。 初學者不易做到,囙此,可以21息或108息為一座。 入靜較深,一分鐘只能呼吸1~3次。 所以如果要求練一座,呼吸108息,就要1小時左右,那就已相當好了。

佛家呼吸修煉法:補充生命能量,疏通脈輪,達到天人合一!
二、觀息
兩眼張開,心依息而出入,隨息往來。 自覺此息仿佛從84000毛孔出入,遍住全身,猶如雲霧集散,通行無阻。 靜寂定深,漸漸可觀見五氣(五大元素)之色,即:黃色(地)、白色(水)、紅色(火)、綠色(風)、藍色(空),而且遠近層次分明,不相雜亂。 黃色地氣距鼻端最近,12指處,繼而白色水氣、紅色火氣、綠色風氣、藍色空氣。 後者最遠,距鼻端約一米處。 就像自身坐在五色氣環之中,十分舒適安詳。 按佛教義理:人體是由五大元素組成,即地、水、火、風、空。 骨頭、指甲、毛髮是地大,液體(汗、尿、血液)為水大,體溫是火大,氣體(呼吸之氣)為風大,靈息是空大。

佛家呼吸修煉法:補充生命能量,疏通脈輪,達到天人合一!
三、練功時間
每天只要靜坐兩次或四次,累計一小時或兩小時,就可以了。 時間宜選清晨、中午、傍晚、子夜。 但每天至少保證早晚各一次。 隨功深而逐漸新增時間和次數。
飯後不宜立即行動,以空腹時為佳。 每次功畢,先想氣從全身毛孔放出,然後柔動(蠕動)一下身子,舒松兩臂,兩手搓熱,按摩面、目、耳及腰身,後放開雙腿,緩緩起身。 常行此功法能延年益壽。 宗喀巴大師說:“曾無間斷,定能摧毀非時橫死。” 就是能够保健延年。 他又說:“不知風瑜珈,或知而不修,彼為眾苦逼,生死可憐蟲。” 可謂語重心長。

佛家呼吸修煉法:補充生命能量,疏通脈輪,達到天人合一!

Comment

Name
Email
Comment